Implantater

Et implantat er en cylinderformet `skrue` fremstillet i titanium, der skal fungere som en kunstig tandrod i et tandløst område.

Operativ fase: Selve isættelsen af implantatet foregår under sterile forhold på klinikken, med lokalbedøvelse i det aktuelle område. Efter en lille incision blotlægges knoglen og der bores et hul i knoglen svarende til implantatets diameter og længde. Skruen isættes og tandkødet syes sammen. Der afventes fra 2 til 4 måneder hvorefter implantat og knogle er vokset sammen. Implantatet kan derefter belastes/tages i anvendelse.

Hvis der i det pågældende operationsområde konstateres mangelfuld knogle,

kan man forøge knoglemassen i forbindelse med isættelse af implantatet, eller i tilfælde af svær grad af knoglemangel, i en forudgående operation.

Operationen varer fra en halv time.

 

Protetisk fase: Ved erstatning af en enkelt tand, kan man efter aftrykstagning montere en opbygning og cementere en krone på implantatet. Der kan også fremstilles broer båret på flere implantater.

Implantatteknikken kan også benyttes i forbindelse med helprotese, hvor disse pga. affladigede gummer ikke kan sidde fast.Implantaterne indgår i et låsesystem med protesen og klikkes på.

Til toppen