Vedr; overenskomsten

10.04.2017
Regionerne har opsagt overenskomsten med tandlægerne. I stedet for at lade den nuværende overenskomst fungere, indtil en ny kunne forhandles på plads, har sundhedsministeren lavet en særlov med virkning fra 01-06 2018. Overenskomsten indeholder, som en væsentlig del, den økonomiske ramme for hvor meget patienterne får i tilskud, på en lang række ydelser. Der lægges op til at spare 20 % på sygesikringsandelen, svarende til en besparelse på 300 mill. Kroner. De 300 mill. kroner blev skåret af budgettet i 2008 med budget overskridelser til følge, som tandlægerne delvist, har tilbage betalt til regionerne de mellemliggende år.

Det er et budget langt under vores kollegaer i resten af Skandinavien. Det betyder, på sigt, større egenbetaling for patienterne, hvilket vil belaste de økonomisk svagt stillede i samfundet yderligere. Mon ikke denne manøvre er led i en større afvikling af velfærdsmodellen, dels på hele sundhedsområdet, men også i samfundet generelt.

Vi vil løbende holder Jer orienteret om situationen.

Med venlig hilsen
Tandklinikken Vestfyn